Za Kuterevo Utočište tražimo dugotrajnu peljarku posjetitelja i voditeljku volontera.

English below

  1. Javite nam ako znate ili poznajete žensko čeljade, u 30-tim do 50-tim godinama – može i samohrana majka – koje traži promjenu u životu ili bi se dalo na promjenu nagovoriti: zajedničko promišljanje, domišljanje i vježbanje korijenitog mirenja sa prirodom te – redovnim prihodom osiguran – jednostavan život u okružju planinske divljine: četvero veličanstvenih – medo, vujo, ris i čovo.
  2. Od osobe očekujemo temeljno znanje do dva evropska jezika (ili barem volju za učenjem) i prepoznatljivu volju za preuzimanje odgovornosti cjelovitog funkcioniranje svih sastavnica našeg Uočišta: s k l o n i š t e životinja, p o s t a j a volontera, m e m o r i j a l za posjetitelje, š u m s k a logorišta, te s u r a d n j a sa državnim institucijama i selotvornim udrugama.
  3. Želja nam je upoznati radosnu i ponosnu osobu – ne mora biti „načitana“ ili „ispraksana“ ali da bude prijazna prema ljudima i jaka u poštivanju i poznavanju bilja i životinja. Nadamo se dobiti nekoga – tko je voljan i usudi se usmeno i pismeno nas predstavljati te o sebi i svome poslu na održivi način skrbiti.
  4. Nudimo besplatno stanovanje u kući sa vrtom te redovnu novčanu potporu za samosvojni život na selu. Otvorena pitanja, motivacijsko pismo i životopis molimo (bez osobnih fotogrfija) na vuk.kuterevo@gmail.com.

We are looking for a visitor’s guide and a volunteer coordinator.

  1. Let us know if you know a woman in her 30s and 50s – maybe a single mother – who is looking for a change in her life or could be persuaded to change it: thinking together and practicing radical reconciliation with nature and – a regular income ensured – a simple life surrounded by mountain wilderness: four magnificent ones – bear, wolf, lynx and man.
  2. From such a person we expect a basic knowledge of two European languages (or at least a willingness to learn) and a recognizable willingness to take responsibility for the full functioning of all components of our sanctuary: animal shelters, volunteer stations, forest camp memorials, and cooperation with government institutions and village associations.
  3. We want to meet a happy and proud person – it does not have to be “read” or “practiced” but to be friendly to people and strong in respect and knowledge of plants and animals. We hope to get someone – who is willing and dares to represent us orally and in writing and take care of himself and his work in a sustainable way.
  4. We offer free housing in a house with a garden and regular financial support for independent living in the countryside. Open questions, motivation letter and CV please (without personal photos) at vuk.kuterevo@gmail.com

Napravi besplatnu web stranicu ili blog na WordPress.com.

Gore ↑

%d blogeri kao ovaj: